Stroji za čiščenje kovin

VAROVANJE OKOLJA, ZAKONODAJAOddelek za raziskave in razvoj podjetja ILSA je vedno osredotočen na izboljševanje in optimiziranje varnosti in zaščite okolja ter implementacijo pravil glede uporabe čistilnih sistemov.


 • Vsi sistemi ILSA, ki uporabljajo halogenirana organska topila, so standardno opremljeni s filtrom iz aktivnega  oglja, ki se avtomatsko obnavlja ter tako zmanjšuje koncentracijo topila v zraku.
 • V primeru čiščenja kosov na katerih se nahaja večja količina olja, je možna integracija sistemov, ki dodatno zmanjšujejo preostalo količino topila v odpadnem olju.
 • Vsi filtri so običajno pred čiščenjem in praznenjem podvrženi fazi sušenja.
 • Vse sisteme ILSA, ki uporabljajo halogenirana organska topila se lahko opremi z merilnikom koncentracij, ki omogoča odpiranje vrat komore glede na potrebno koncentracijo - ali na koncentracijo zahtevano z zakoni. Obenem se preverja tudi koncentracija topila v filtru z aktivnim ogljem in koncentracija v bližnjem okolju.
 • Dovajanje topila v stroj, odstranjevanje topila in/ali umazanije iz stroja se lahko avtomatizirajo. S tem se izognemo ročnemu ravnanju s topilom.
 • Vsi stroji ILSA so opremljeni z lovilcem topila, ki v primeru razlitja, preprečuje razlitje topila na tla.


Načini varovanja okolja


V Sloveniji za naprave, ki uporabljajo organska ali halogenirana organska topila, skrbijo naslednje vladne uredbe:

 • Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo hlapna organska topila (uredba MV_HOS, URL 112/2005, 15.12.2005),
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (URL 37/2007, 23.4.2007),

 • Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo hlapna organska topila (uredba MV_HHOS, URL 112/2005, 15.12.2005),

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (URL 37/2007, 23.4.2007)


Naši stroji popolnoma ustrezajo tema uredbama, poleg tega pa tudi zahtevam naslednjih EU direktiv:

 • 98/37/CE Machine Directive
 • 89/336/CE Electro-magnetic Compatibility
 • 73/23/CE Low Voltage
 • 1999/13/EC (VOC Directive) on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations.

Upoštevani so naslednji standardi:

 • EN 292 Base for safety of machinery
 • EN 60204-1 Electronics
 • EN 12921 Machinery for surface cleaning