Stroji za čiščenje kovin

NAČINI PRANJA, SUŠENJA



Sistem lahko izkorišča različne kombinacije različnih faz, da uspešno raztopi organske in mehansko odstrani neorganske nečistoče. Te faze so lahko: škropljenje, potapljanje, ultrazvok, škropljenje pod visokim pritiskom ter razmaščevanje s hlapi.
Po čiščenju se kosi, glede na potrebe, lahko zaščitijo proti koroziji.



Faze čiščenja kosov


Načini sušenja

Kosi se sušijo s kroženjem zraka (atmosferski tlak) ali v vakuumu. Sušenje z vakuumom je odlika sistemov ILSA. Tako sušenje omogoča skoraj takojšnjo izparitev topila, ki je na površini očiščenih kosov, ne glede na njihovo obliko, ki je lahko bolj ali manj kompleksna. Faza sušenja je zato hitra in učinkovita.


ATMOSFERSKO

Sušenje kosov pri stroju, ki za sušenje uporablja atmosferski tlak, poteka v zaprtem krogu. Zrak se, preden vstopi v obdelovalno komoro, segreje, zato v komori povzroči izhlapevanje topila s kosov. Zrak nato potuje prek hladilnika (kjer se izhlapljeno topilo utekočini) nazaj v grelnik, nato pa v komoro. Tako kondenzirano topilo se vrača nazaj v rezervoarje prek separatorja vode. Med fazo sušenja se koncentracija topila v komori neprestano zmanjšuje, kosi pa se istočasno sušijo.




VAKUUMSKO

Sušenje kosov pri stroju, ki za sušenje uporablja vakuum, poteka na principu fizikalne lastnosti tekočin, ki pri zmanjšanem tlaku izhlapijo pri nižji temperaturi. S spremljanjem temperature kosov med fazami pranja in razmaščevanja se doseže, da le-ti vstopijo v fazo sušenja segreti. Ko se iz komore izčrpa zrak se ustvari ustrezen vakuum, zaradi česar topilo izhlapi s površine kosov. Topilo se kondenzira s pomočjo hladilnika in se vrne v rezervoar prek separatorja vode.