Stroji za čiščenje kovin

RAZMAŠČEVANJE IN ČIŠČENJEČiščenje (pranje) in razmaščevanje kovin (izdelkov, polizdelkov), je postopek katerega namen je odstraniti industrijsko povzročeno organsko (olja, maščobe, voski itd.) ter prav tako neorgansko (ostružki, prah itd.) onesnaženje s površin materialov, ki nastane zaradi obelave kovin.

KAJ LAHKO ČIŠTIMO? VSE! Možnosti uporabe so neskončne. Slika kaže nekaj najbolj pogostih strojev, ki se pojavljajo v proizvodnji kosov, ki se lahko čistijo z našimi stroji.Čiščenje in razmaščevanje (pranje) polizdelkov ali izdelkov je osnovna faza v proizvodnem procesu, ki ima posledice, ne samo na nadaljna dela in sestavo, ampak tudi na funkcionalnost in kvaliteto končnega izdelka. Odlično konstruiran, natančno narejen in brezhibno sestavljen izdelek, lahko vseeno ne deluje optimalno, če njegovi sestavni deli niso očiščeni. Zaradi tega je potrebno glede na zahteve izdelka ugotoviti optimalen način pranja - katero topilo naj se uporabi (perklor - halogenirani ogljikovodiki, alifatski ogljikovodiki - hidrokarbon, voda z dodatki sredstev, ki izboljšajo njene pralne lastnosti, druga topila).

Topila ki se lahko uporabljajo za pranje v ILSA strojih so halogenirani ogljikovodiki (npr. perklor), alifatski ogljikovodiki (neklorirani), voda (lahko z dodatki za izboljšanje topnih lastnosti), druga specialna topila. Topila imajo lastnosti, zaradi katerih so zanimiva za uporabo v industrijskem čiščenju in razmaščevanju. ILSA stroji pa so konstruirani tako, da te lastnosti čim bolje izkoristijo s podarkom tudi na varnosti uporabe in varovanju okolja.


Glavne prednosti so:

- Visoka moč topil za raztapljanje organskih nečistoč s površine kosa
- Odličen sistem, ki omogoča, da topilo doseže tudi težje dostopna mesta (luknje)
- Najboljši čistilni rezultati, ki se ponavljajo v najkrajšem možnem času
- Možnost čiščenja različnih materialov, celo v istem ciklu.
- Integrirana rekuperacija topila z vgrajeno destilacijo in avtomatsko regeneracijo filtrov
- Hitro in učinkovito sušenje tudi na kompleksnih kosih z globokimi in slepimi luknjami
- Visoka fleksibilnost procesa za združevanje faz, kar omogoča prilagajane specifičnim potrebam
- Visoka optimiziranost procesa, kar omogoča znižanje porabe energije
- Zanemarljive emisije v okolje, veliko pod zakonskimi zahtevami
- Visoka izkoriščenost prostora, glede na doseženo produktivnost